1,2 % parama

GERBIAMI TĖVELIAI,

   Nuoširdžiai dėkojame už paramą, praėjusiais metais pervestus 1,2% valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio, mūsų įstaigai.

      Labai  prašytume ir šiais metais lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“ pervesti 1,2%.  valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio. Pervesti pinigai bus skiriami ugdytinių, Jūsų vaikų, ugdymo ir ugdymosi sąlygų gerinimui.

    Nuo 2022 m. sausio 1 d. prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį teikiami tik e.būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

      Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį, kad prašymai skirti paramą EDS nuo šių metų teikiami vedlio principu, per EDS dresu https://deklaravimas.vmi.lt, pasirinkus skiltį Deklaravimas > Pildyti formą. Prašymas skirti paramą pateikiamas dažniausiai pildomų formų sąraše. Daugiau informacijos apie paramos skyrimą skelbiama VMI svetainėje.

     Skirdami paramą, Jūs prisidedate prie lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ tobulinimo, savo vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo, ugdomosios aplinkos turtinimo.

Tai galite padaryti ne vėliau kaip iki 2022 metų gegužės 2 d.

 

1,2% paramos pervedimui reikalingi šie mūsų įstaigos duomenys:

        Biržų lopšelis – darželis „Ąžuoliukas“ 
         Sąjungos g. 11, Biržai
         Įstaigos kodas: 190534528
         Luminor Bank AB
         Banko kodas 40100, 
         Sąskaitos Nr. LT204010041300070167

AČIŪ