Piešimas kitaip

              Informacinėmis technologijomis naudojasi ne tik suaugusieji, bet ir vaikai. Vaikams technologijos tampa vis svarbesnės, nes tai – reikšminga aplinkos pažinimo, kūrybos ir saviraiškos priemonė, keičianti kasdienę jų veiklą, ugdymąsi, bendravimą, laisvalaikį, padedanti spręsti problemas.

              Priešmokyklinės ugdymo grupės „Smalsučiai“ vaikai informatinio mąstymo gebėjimus ugdėsi piešimo programa kurdami skaitmeninius piešinius įvairiomis temomis. Vaikai mokėsi naudotis piešimo programa, ieškotis įrankių piešimo juostoje, taikyti spalvas, „spalvinti“, pasirinkti įvairias formas.

             Gebėti kūrybiškai taikyti informacines technologijas ir kurti skaitmeninį turinį yra svarbu, kaip ir gebėti skaityti, rašyti ir skaičiuoti. Tikslingas informatinis ugdymas taps kasdieninio ugdymo dalimi ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme.

                         Mokytoja Violeta Didzinskienė