Bendros žinios apie įstaigą

Biržų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ Biržų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga

Adresas: Sąjungos g. 11, LT- 41134, Biržai, telefonas (8 450) 31630, direktorius +370 612 84680, kodas: 190534528, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

El. paštas bmdazuoliukas@gmail.com, svetainė https://azuoliukas.birzai.lm.lt

Veiklos pradžia: 1975 m.

Teikiamos paslaugos: ikimokyklinis ugdymas 85.10.10, priešmokyklinis ugdymas 85.10.20

 

Lopšelyje – darželyje ugdomi vaikai nuo 1 iki 6-7 metų amžiaus. Veikia 8 grupės, dirba 17 pedagogų. Visi ugdytojai turi reikiamą kvalifikaciją, profesionaliai organizuoja ugdymo(si) procesą. 

Visiems vaikams sudarytos sveikos, saugios, higieninius reikalavimus atitinkančios sąlygos. Kuriama draugiška, atvira, kiekvienam vaikui pagal jo patirtį, poreikius ir  galimybes pritaikyta aplinka. Vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, teikiama logopedo pagalba. Lopšelis – darželis nuo 2012 metų pripažintas sveikatą stiprinančia mokykla. Į ugdymo procesą integruojama  programa „Sveikas ir saugus darželis“, kitos  prevencinės programos, diegiamos lauko pedagogikos idėjos. Didelė lauko aikštelė suteikia erdvės kūrybinei ir judriai veiklai, sportiniams žaidimams. Patirtiniam vaikų ugdymui įrengtas „Zuikio daržas“, „Gamtininkų stotelė“, vykdomi trumpalaikiai ir ilgalaikiai įstaigos ir grupių projektai. Šalia yra „Atžalyno“ pagrindinė mokykla“, su kurios bendruomene glaudžiai bendradarbiaujame. Netoliese tekanti Agluonos upė ir žaliuojantis parkas suteikia galimybes  vaikams veikti ir  įgyti patirties natūralioje aplinkoje.

Lopšelyje – darželyje puoselėjamos  pozityvios vertybės, skatinamas  sveikas gyvenimo būdas  ir fizinis  aktyvumas. Glaudus ir prasmingas tėvų bei pedagogų bendradarbiavimas – vienas esminių gerą ugdymą teikiančio mūsų darželio bruožų.