Korupcijos prevencija

Lopšelyje – darželyje  sudarytos galimybės darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti įstaigos  direktorių ar darbo grupės vadovą, atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolę, apie galimus korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos faktus ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus, teisės pažeidimus. Kreiptis ir informuoti galima:

anonimiškai –  parašyti laišką lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“  direktorei Vitalijai Medelinskienei,

adresu Sąjungos g. 11, Biržai, LT  – 41134

neanonimiškai – skambinti 8 (450) 31630 arba rašyti el. paštu bmdazuoliukas@gmail.com

Korupcijos prevencijos užtikrinimo komisija:
Ilona Paulavičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Lijana Zablackienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja
Monika Drevinskienė, tėvų atstovė

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2021-2023 m.

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

INFORMACIJOS APIE ASMENĮ SURINKIMAS