Atlyginimo dydis už vaikų išlaikymą

ATLYGINIMAS UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ĮSTAIGOJE

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS  SPRENDIMAS DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. T-193 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

Biržų r.sav. Tarybos sprendimas 2020m. gruodžio 4 d. Nr. T – 261

Prašymas neimti atlyginimo už maitinimą dėl ekstremalios situacijos

Prašymas neimti atlyginimo už maitinimą dėl vaiko ligos

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ VAIKŲ ATOSTOGŲ LAIKAS

2021 – 2022 M.M.

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2021-11-03 2021-11-05
Žiemos (Kalėdų) 2021-12-27 2022-01-07
Žiemos 2022-02-14 2022-02-18
Pavasario (Velykų) 2022-04-19 2022-04-22
 
Papildomos (rudens) 2021-09-28 2021-10-01
Papildomos (pavasario) 2022-03-07 2022-03-10

DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO

Informuojame, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimai. Šie pakeitimai suteikia teisę dėl socialinės paramos mokiniams kreiptis didesniam pareiškėjų skaičiui.

Dėl socialinės paramos (spausti nuorodą)