Neformalusis ugdymas

 

     Biržų  lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ neformalusis vaikų ugdymas organizuojamas atsižvelgiant į vaikų ir tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) poreikius. Neformaliojo vaikų ugdymo veikla skiriama ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų asmeninėms, komunikavimo, socialinėms, pažinimo, meninėms, sveikatos saugojimo kompetencijoms ugdyti.

Tėvams pageidaujant lopšelyje-darželyje organizuojami neformalaus vaikų ugdymo būreliai:

  • Gimnastikos ir sportinių šokių ABC (būrelį veda trenerė Simona Kazanavičiūtė);
  • Linksmieji transformeriai (būrelį veda VšĮ Inžinerijos mokykla mokytojas Dalius Barkauskas).