Valdymo struktūra

                                                                                                                                   PATVIRTINTA

                                                                                                                                   Biržų lopšelio-darželio „Ažuoliukas“

                                                                                                                                   direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d.

                                                                                                                                   įsakymu Nr. V-81

 

BIRŽŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRA