Viešieji pirkimai

VIEŠIEJI PIRKIMAI

Biržų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ infrastruktūros modernizavimas

Nuo 2017-07-01 perkančioji organizacija savo tinklapyje nebeprivalo viešinti informacijos apie pirkimus, nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti bei sudarytą pirkimo sutartį.