Smalsučiai

 

 
Mes“ Smalsučiai“ nemaži,
Žvalūs, smalsūs ir greiti.
Pasportuojam, padainuojam,
Tyrinėjam ir skaičiuojam.
Mėgstam knygeles vartyti, 
Ir raides jau parašyti. 
Nes metukai mums šeši, 
Mokyklėlė jau arti!
 

Esame smalsūs, kūrybiški, judrūs vaikai, nusiteikę puikiai pasiruošti mokyklai.  Patinka atrasti, pažinti, tyrinėti, mokytis vieniems iš kitų, būti savarankiškiems, pasitikėti savo jėgomis. Padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje mums padeda priešmokyklinio ugdymo mokytoja Violeta Didzinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Virginija Norvaišienė, mokytojos padėjėja ugdymui Brigita Kubiliūnienė bei mokytojo padėjėja Rėda Plytnikienė.