Planavimo dokumentai

Biržų lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ 2021 metų direktoriaus veiklos ataskaita

Biržų lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ 2021 m. veiklos planas

Biržų lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ 2020 metų direktoriaus veiklos ataskaita

Biržų lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ 2020-2022 metų strateginis veiklos planas

2019 metų direktoriaus veiklos ataskaita ir 2020 metų direktoriaus metinės veiklos užduotys

Biržų lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ 2019 metų veiklos ataskaita

Biržų lopšelio – darželio Ąžuoliukas“ 2019 metų veiklos planas

Lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ 2016-2020 m. m. strateginis planas

2018 metų direktoriaus veiklos ataskaita ir 2019 metų direktoriaus metinės veiklos užduotys

2018 metų direktoriaus metinės veiklos užduotys