Paskatinimai ir apdovanojimai

2020-2021 m. m.

 


Biržų rajono savivaldybės mero Vyto Jarecko padėkos:

Vitalijai Medelinskienei, Biržų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorei, už nuoširdų ilgametį vadybinį darbą, sėkmingą edukacinės aplinkos kūrimą ir kryptingą ugdymo proceso organizavimą Tarptautinės mokytojų dienos proga;

Stefanijai Šamšonienei, Biržų lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai, už ilgametį, nuoširdų ir atsakingą darbą ugdant mažuosius biržiečius;

Vilijai Ščebetovienei, Biržų lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“  direktoriaus pavaduotojai ugdymu, asmeninės sukakties proga  už ilgametį pedagoginį darbą ir profesionalią vadybinę veiklą.

 


Biržų lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus padėkos Tarptautinės mokytojų dienos proga:

Ilonai Paulavičienei, ikimokyklinio ugdymo mokytojai, už dalyvavimą respublikiniame projekte „Mūsų eksperimentas“;

Jolantai Vasiliūnienei, meninio ugdymo mokytojai, už muzikos klasės lauke įrengimą ir aktyvų muzikinės veiklos organizavimą įstaigoje;

Palmyrai Vengrienei, ikimokyklinio ugdymo mokytojai, už dalyvavimą Lietuvos pasakorių konkurse „Žodzis žodzį gena“;

Violetai Didzinskienei, priešmokyklinio/ ikimokyklinio ugdymo mokytojai, už puikų vaikų paruošimą ir laimėjimus rajoniniuose sportiniuose renginiuose.


 

2019-2020 m. m.

 


Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo padėka  Tarptautinės mokytojų dienos proga:
Biržų lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus pavaduotojai ugdymui Vilijai Ščebetovienei,
Biržų lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo mokytojai Violetai Didzinskienei.
 

 
Biržų lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus padėka ikimokyklinio/priešmokyklinio  ugdymo mokytojams už gerosios patirties sklaidą, dalyvaujant Biržų rajono savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodiniame pasitarime „Skaitmeninių priemonių naudojimas, ugdant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus nuotoliniu būdu“
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai Ingridai Kuncienei,
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai Ilonai Paulavičienei,
priešmokyklinio ugdymo mokytojai Violetai Didzinskienei
 

 

2018-2019 m. m.

 


Biržų lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus padėka pedagogams už aktyvų dalyvavimą renginiuose, jų organizavimą 2018 – 2019 mokslo metais:

priešmokyklinio ugdymo mokytojai Palmyrai Vengrienei, 
priešmokyklinio ugdymo mokytojai Neringai Janonienei,
meninio ugdymo mokytojai Jolantai Vasiliūnienei,
ikimokyklinio ugdymo mokytojai Zitai Drevinskienei, 
ikimokyklinio ugdymo mokytojai Aušrai Kliaugienei,
ikimokyklinio ugdymo mokytojai Ingridai Kuncienei.

Biržų rajano savivaldybės mero Valdemaro Valkiūno padėkos raštu apdovanota Biržų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Palmyra Vengrienė asmeninės sukakties proga už ilgametį, nuoširdų ir kūrybingą pedagoginį darbą, vaikų pilietiškumo ugdymą, sėkmingą dalyvavimą su ugdytiniais rajoniniuose ir respublikiniuose konkursuose.


Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo padėkos raštu apdovanota Biržų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja Zita Drevinskienė už nuoširdų ir rūpestingą darbą su ankstyvojo amžiaus vaikais, gražų bendradarbiavimą su ugdytinių šeimomis ir įstaigos bendruomene.


Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo padėkos raštu apdovanota Biržų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja Neringa Janonienė už kūrybingą pedagoginį darbą, sėkmingą dalyvavimą respublikiniuose konkursuose.


Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo padėkos raštu apdovanota Biržų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ meninio ugdymo mokytoja Jolanta Vasiliūnienė už profesionalų ir kūrybingą vaikų meninį ugdymą, aktyvumą įstaigos bendruomenės veikloje.


Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo padėkos raštu apdovanota Biržų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ilona Paulavičienė už kūrybingą pedagoginę veiklą, nuoširdų bendradarbiavimą su ugdytinių šeimomis ir aktyvumą įstaigos bendruomenės veikloje.