Pedagogai

         PEDAGOGAI

VARDAS, PAVARDĖ Pareigos
Vitalija Medelinskienė Direktorė
Vilija Ščebetovienė Direktorės pavaduotoja ugdymui
Daiva Dubinskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Kristina Duderienė Logopedė
Lorita Kaminskienė Priešmokyklinio/Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Zita Drevinskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Ingrida Kuncienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Lilija Kraptavičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Dalė Šarkūnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Ilona Paulavičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Jolanta Vasiliūnienė Meninio ugdymo mokytoja
Sigita Jurkienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Monika Drevinskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Violeta Didzinskienė Priešmokyklinio/Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Virginija Norvaišienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Aušra Kliaugienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Urtė Vaičiulėnaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja